Saturday, 28 February 2015

Chuyen Nguyen Hue HN - De thi thu Ly 2015 co dap an

File/Test Title: De thi thu Ly 2015 co dap an THPT Chuyen Nguyen Hue HN
Editors and Authors: Physics teachers of NH high school
Language: Vietnamese
Type: PDF
Size: 2.49 MB
Pages: 05
Download link: Download this test/file

Friday, 27 February 2015

Hong Quang HD - De thi thu Toan lan 1 co dap an

File/Test Title: De thi thu Toan lan 1 co dap an THPT Hong Quang Hai Duong
Editors and Authors: Math teachers of HD high school
Language: Vietnamese
Type: PDF
Size: 322 KB
Pages: 07
Download link: Download this test/file

Wednesday, 25 February 2015

Chuyen de 5. So phuc on thi THPT Quoc gia - Le Van Doan

File/Test Title: Chuyen de 5. So phuc on thi THPT Quoc gia
Editors and Authors: Master of Science Le Van Doan
Language: Vietnamese/English
Type: PDF
Size: 325 KB
Pages: 10 pages
Download link: Download this test/file

Wednesday, 11 February 2015

Chuyen de 9. Phuong phap toa do trong khong gian

File/Test Title: Chuyen de 9. Phuong phap toa do trong khong gian
Editors and Authors: Msc. Le Van Doan, HCMC
Language: Vietnamese
Type: PDF
Size: 517 KB
Pages: 24
Download link: Download this test/file

Saturday, 7 February 2015

De thi thu Toan chuyen Ha Long lan 1 2015, dap an

File/Test Title: De thi thu Toan chuyen Ha Long lan 1 2015, dap an
Editors and Authors: Math teacher Trinh Dinh Hai
Language: Vietnamese
Type: PDF
Size: 174 KB
Pages: 09 pages
Download link: Download this test/file